KREATIVITET

BREAKALEG SOMMERSKOLE
DANS OG TEATER 

sommerskole for barn og ungdom 9-18 år

Linda M Andersen og Annette Brandanger

pedagogenes kompetanse

Breakaleg visjon og mål

 
Breakaleg 2020
Endringer ved årets prosjekt
og tilrettelegging COVID-19

10-18 år

DANS OG TEATER

www.breakaleg.no