top of page

Kreativ Scene

Ved Breakaleg har vi som mål om å inspirere til kreativitet og nysgjerrighet. Dette er et mål vi mener har en enorm verdi, ikke bare i dans og teater, men også i livet generelt. Vi håper, via vårt arbeid med våre deltagere, vi har en mulighet til å oppfordre til å tro på seg selv, tro på andre og åpne opp for nye tanker, ideer, muligheter. 

Via kreativitet i dans og teater får barn og unge en mulighet til å uttrykke seg, ikke bare muntlig, men også via kroppen. En fullstendig myndiggjøring av seg selv. Via positive samarbeid, opplevelse av mestring og gleden over å oppnå, håper vi at vi kan delta i å gi våre unge deltagere gode egenskaper videre i livet. 

Kreativitet er skapende evne eller virksomhet, en skal være oppfinnsom, iderik motivert til å finne på noe nytt. Kreativitet er nødvendig for å kunne løse problemer og takle utfordringer. Kreativitet er et nyttig verktøy å ta med seg inn i livet, hvor vi har utallige muligheter og valg som skal taes. 

Kreativitet kan hjelpe en selv til å finne sine egne verdier, eie sine egne meninger og stå for seg selv som menneske

Kreativitet vil kunne gi styrke til å stå imot strømmen, tenke selv og handle reflektert. 

Ved Breakaleg møter vi mange barn i ulike stadier i sitt liv, men uansett alder, erfaring og nivå ønsker vi å utfordre hver enkel deltager til å utfordre seg selv, vedvare den kreativiteten de er født med og bruke den, glede seg med den, tørre å leke med den og vise den frem. 

bottom of page