top of page

RESSURSER

Ressurser og reisen til Breakaleg. 

Breakaleg har vært støttet av Hamar kommune siden 2006.

 

De første årene ved oppstart fikk vi god hjelp av Hilde Gullhav og bruk av hennes studio, dette var essensielt for å kunne bygge opp Breakaleg prosjektet. Også Espern aktivitetsenter var støttende, særlig i forbindelse med forestillingene hvor det strømmet til med familie og venner. Stoler ble bært inn i studio og ut fra studio på dugnad fra støttende publikummere. 

 

I 2010 mottok vi midler fra Sullandfondet. Kr 10.000. Dette gav oss mulighet til å fornye oss, både kreativt og på den tekniske fronten. 

De senere årene har Hamar Teater har hjulpet oss med markedsføring via sitt nettverk

Grafisk Center på Hamar sponser oss med plakater 

Vår nærmeste familie har hjulpet oss med web-design, distributing og design av plakater, vask, henting og kjøring av kostymer, lagring av kostymer, rigging av scenografi og bæring av stoler. Og våre barndomshjem som fungerer som "hotell" for oss mens vi bor på Hamar.

 

Vi er veldig takknemlig for den støtten vi har fått på veien. Alle våre støttepartnere har hjulpet oss med å kunne fortsette å arrangere dette prosjektet. Vi ønsker også å takke alle som snakker godt om Breakaleg og dermed hjelper oss med rekruttering av deltagere. 

 

 

  

Interessert i dans og teater? 

Senter for dansepraksis ( tidl. Dans i skolen)

interesseorganisasjon for dans info

Hamar teater- Turnekompaniet

Teater for alle, forestilinger og kurs info

PS: Dance studio

Undervisning i dans Info

Teater Innlandet

Forestillinger barn, ungdom, voksne info

Hamar kulturskoletilbud info

Skisser i bevegelse, SIB Lab

For dansekunst på nær toll info

Kunstbanken

For galleri, prosjekt for barn og unge info

Kulturtanken- Den kulturelle skolesekken

Forestillingstilbud i skole info

Dansen hus, Oslo

Nasjonal scene for dansekunst info

Drama og teater-pedagogene

interesseorganisasjon for drama og teater info 

bottom of page