top of page

Kompetanse

Felles kompetanse hos Breakaleg pedagogene

 • Pedagogisk utdannelse

 • Over 15 års yrkeserfaring som utøvende, pedagoger og kunstnere. Undervist alle aldre fra 3-70 år

 • Internasjonal erfaring

 • Kunstnerisk utdanning

 • Teatervitenskap

 • Utøvende kompetanse

 • Omfattende kunnskap om dans og teater i skolesammenheng

 • Kursholdere; Ved Kulturskole-dagene, musikk i skolen, dans i skolen, dramapedagogene, Khio, SIB Lab, Kunstbanken, Kulturelle skolesekken, Folkehøyskoler og ved kroppsøvings-konferanser

 • Prosjekter i Kunstfag for utfordrende ungdom

 • Diploma: Dance for all

 • Diploma: Arts Award

 • Sertifikat: Health and safety

 • Sertifikat: Risk assestment

bottom of page